Hvad er klikkertræning

Klikkertræning er en træningsmetode, der bygger på vidensbaserede teorier såsom klassisk og operant indlæring.

Operant indlæring er læren om, at adfærd formes af dens konsekvenser.

Adfærd der “besvares” med noget, hunden ser som positivt, vil gentages oftere.

Adfærd som “besvares” med noget som hunden oplever negativt vil udslettes.

Klikkeren bruges som en markør, der fortæller hunden at den adfærd den udviser her og nu er ønsket.

Klikket efterfølges altid af en belønning f. eks. godbid, eller en anden belønning som hunden værdsætter. Adfærden bliver altså mere sandsynlig.

Klikkeren bruges som markør, fordi det har en kort distant  lyd, der gør det præcist og ensartet at markere, når hunden udviser en bestemt ønsket adfærd.

Belønningen er vigtig

Belønningen kan være en lækker godbid, en bold, lidt leg eller andet, som hunden sætter pris på. Hunden lærer hurtigt, at et klik betyder at en belønning på vej. Det næste hunden skal lære er, at den kan få belønningen, hvis den gør det, føreren ønsker. Det er vigtigt at finde den helt rigtige belønning, – den som hunden bedst kan lide. Hvis belønningen er værd at arbejde for, har du gode chancefor at få en engageret og lærevillig samarbejdspartner.

Beløn det ønskede – ignorer det uønskede

Klikkertræning handler om at bygge øvelser og adfærdstyper op trin for trin og at ignorere uønskede handlinger. I stedet for at straffe hunden for at gøre noget uønsket, f.eks. rykke i halsbåndet, når hunden trækker, klikker og belønner vi hunden for at gøre det, vi gerne vil have. Trin for trin formes den ønskede adfærd frem i et tempo, hvor hunden kan følge med og selv finder sig frem til en løsning. Hvis hunden laver  “fejl” skal træneren blot vente og derefter prøve igen. Når den færdig øvelse er etableret, kan du rose hunden almindeligt. Det er altså ikke nødvendigt at gå rundt med klikkeren hele tiden.

Hunden er aktiv – træneren passiv

Klikkertræning er mere effektiv end “almindelig træning”, fordi hunden selv finder ud af, at den ved at udføre en ønsket adfærd, kan få belønning. Ved traditionel træning bruges lokning ofte til at få hunden til at udføre en adfærd. Ved klikkertræning bliver hunden mere aktiv i sin egen læringsprocess end ved andre indlæringsmetoder